Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling

NIEUWSBRIEF

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Medling?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied:De naam Medling is ontleend aan het Zweeds, waarvan de vertaling bemiddeling, interventie, tussenkomst en mediaton behelst. Vanuit onze visie dat mediation als begrip te smal is, omdat dit deel uitmaakt van een groter kennisdomein rondom leiderschap en conflicttheorie, biedt deze Zweedse term precies dat waarvoor we staan.
Conflicten, je komt ze overal tegen. Waar je ook bent, op welk niveau dan ook: overal zijn irritaties, pesterijen en mensen die tegen een burn-out aanlopen. Conflicten worden vaak gezien als dingen die vermeden moeten worden. Daardoor slikken mensen bepaalde gevoelens snel in of wordt het hele gebeuren onder tafel geveegd. Dit is jammer volgens Lianne van Lith en Jocelyn Weimar, auteurs van het boek De Conflictloods. Want juist conflicten en verschillen kunnen een bron van kracht zijn. Een interview met de auteurs van De Conflictloods.
Alisa van Spronsen deed onderzoek naar de haalbaarheid van family mediation in Nederland. Ze onderzocht de mogelijkheden om te voorkomen dat jongeren die door conflicten hun huis verlaten, een zwervend bestaan gaan leiden. ‘De belangrijkste voorwaarde om family mediation te introduceren in het huidige aanbod, is de juiste doelgroep aanspreken.’ De belangrijkste bevindingen uit haar onderzoek op een rijtje.
<h2>In ontwikkeling: De conflictloods</h2>Permanente innovatie en programma-ontwikkeling; dat is het waar het Medling.nl om gaat om een bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving. Momenteel wordt er gewerkt aan de introductie van de conflictloods in organisaties. De conflictloods is een functionaris met aanvullende kennis en kunde rondom conflictbehandeling. Een eerste presentatie vond plaats tijdens het landelijke congres conflictmanagement op 9 juni jl.

In kort bestek een basisdocument over hoe ouders in het scheidingsproces rekening houden met hun kinderen.

De basisopleiding tot registermediator is inmiddels door MfN erkend en de eerste opleiding start op 24 september aanstaande. Het docententeam voor de basisopleiding bestaat uit Frans Baars, Lianne van Lith en Greet van Gorsel: allemaal trainers en docenten die hun sporen hebben verdiend. Kijk voor informatie en aanmelding op Medling.academy
Partijen dragen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid voor de afdoening van hun onderlinge geschillen, en zij houden het conflict in eigen hand in plaats van de oplossing uit handen te geven aan de rechter

Bronnen

Boeken, artikelen, documenten, video's: over conflictmanagement, coaching en mediation is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Medling.nl verzamelt relevante bronnen en geeft toegang tot die informatie

Zie de buttons bovenaan de pagina voor de kennisbronnen.
Medling.academy is in september 2015 - met een docententeam van zes specialisten op de verschillende onderdelen- een vierdaagse Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken gestart.
Medling heeft drie nieuwe voorlichtingsfolders uitgebracht in het kader van het bijzondere curatorschap: een folder voor kinderen, een voor ouders en een voor verwijzers.
Medling start met Suprising Saturday Afternoons, waarbij op een ontspannen manier en met behulp van theatersport conflictsituaties worden gespeeld. Leuk, nuttig, ontspannen en niet duur. De suprisings worden in de regel op de laatste zaterdag van de maand georganiseerd en het is zelfs een goed idee om vaker te komen!
De nieuwe cursusbrochure is uit en inmiddels via de gewone post het land in gestuurd. Heeft u deze niet ontvangen of wilt u extra exemplaren? Mail dan aan info@logavak.nl
Medling introduceert infosheets met tips in kort bestek, te gebruiken in de advies- of familiemediationpraktijk. Deze sheet gaat over de zorg- en contactregeling.
In het kader van professionalisering en zelfregulering wordt er door Medling en haar partners gewerkt aan de instelling van een beroepsregister van bijzondere curatoren. Toetreding tot het register is mogelijk voor degenen die een opleiding bijzondere curator hebben gevolgd. Om de kwaliteit verder te borgen wordt er gestreefd naar een beroepscode, waarin onder meer ethische uitgangspunten en randvoorwaarden worden geformuleerd.
<h2>Conflictkennis-magazine</h2>In een oplage van 30.000 exemplaren verscheen begin mei het Conflictkennismagazine, met artikelen over organisatieconflicten en familie/relatieconflicten en een overzicht van kennisproducten. Ook ontvangen?
Een mediation is elke gestructureerde procedure waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met hulp van een mediator hun geschil te schikken.
Waar mensen zijn, zijn conflicten. Om de diensten van Mediation zichtbaar te maken onderscheiden we zes domeinen:
  • Familie & relaties
  • Leefomgeving/wonen
  • Werkomgeving
  • Dienstverlening
  • Overheid
  • Justitieel/Strafrecht

(Na)Scholing

Medling.nl verzorgt via de medling.academy een breed palet aan basis-, her- en nascholing. Een ieder die zich (verder) wil bekwamen in conflictoplossing, conflicthantering, leiderschap en mediation: klik op bovenstaande button cursussen.

 

Medling heeft een case-video gemaakt van de 9 fasen van escalatie ( escalatieladder). Dit keer wordt het conflict van een moeder met de basisschool behandeld.

Twitter

Aankomende cursussen

Scheidingsnavigator™
Logavak - Utrecht
Nieuwe klanten werven door gebruik social media
Logavak - Utrecht
Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken
Logavak - Amsterdam
Basisopleiding Mediation
Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Transactionele Analyse 101
Logavak - Utrecht
Conflicten: drama of kans?
Logavak - Utrecht