Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling

NIEUWSBRIEF

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Medling?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied:De naam Medling is ontleend aan het Zweeds, waarvan de vertaling bemiddeling, interventie, tussenkomst en mediaton behelst. Vanuit onze visie dat mediation als begrip te smal is, omdat dit deel uitmaakt van een groter kennisdomein rondom leiderschap en conflicttheorie, biedt deze Zweedse term precies dat waarvoor we staan.
<h2>Vreedzaam vechten en waardig strijden</h2>De spanningen en conflicten in onze maatschappij vragen meer dan alleen maar dialogisch communiceren. De verschillen en tegenstellingen zijn te groot daarvoor. Open gesprekken met hoop op consensus kunnen geen recht doen aan de felheid van niet op te heffen tegenspraak. Tegenstellingen in visies en belangen laten zich niet zo maar inkapselen in ontmoetingen en open gesprekken. Vechtende partijen zullen hun gevechten willen voeren, waar het om gaat is hoe die gevechten worden gevoerd.
<h2>Alles wat u altijd al wilde weten over scheidingen!</h2>Deze flyer geeft u een overzicht van alles wat u altijd al wilde weten over scheidingen en alle vragen die u nooit durfde te stellen.
Conflicten, je komt ze overal tegen. Waar je ook bent, op welk niveau dan ook: overal zijn irritaties, pesterijen en mensen die tegen een burn-out aanlopen. Conflicten worden vaak gezien als dingen die vermeden moeten worden. Daardoor slikken mensen bepaalde gevoelens snel in of wordt het hele gebeuren onder tafel geveegd. Dit is jammer volgens Lianne van Lith en Jocelyn Weimar, auteurs van het boek De Conflictloods. Want juist conflicten en verschillen kunnen een bron van kracht zijn. Een interview met de auteurs van De Conflictloods.
Alisa van Spronsen deed onderzoek naar de haalbaarheid van family mediation in Nederland. Ze onderzocht de mogelijkheden om te voorkomen dat jongeren die door conflicten hun huis verlaten, een zwervend bestaan gaan leiden. ‘De belangrijkste voorwaarde om family mediation te introduceren in het huidige aanbod, is de juiste doelgroep aanspreken.’ De belangrijkste bevindingen uit haar onderzoek op een rijtje.

In kort bestek een basisdocument over hoe ouders in het scheidingsproces rekening houden met hun kinderen.

De basisopleiding tot registermediator is inmiddels door MfN erkend en de eerste opleiding start op 24 september aanstaande. Het docententeam voor de basisopleiding bestaat uit Frans Baars, Lianne van Lith en Greet van Gorsel: allemaal trainers en docenten die hun sporen hebben verdiend. Kijk voor informatie en aanmelding op Medling.academy
Partijen dragen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid voor de afdoening van hun onderlinge geschillen, en zij houden het conflict in eigen hand in plaats van de oplossing uit handen te geven aan de rechter
Medling.academy is sinds september 2015 - met een docententeam van zes specialisten op de verschillende onderdelen- een vierdaagse Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken gestart.
Medling heeft drie nieuwe voorlichtingsfolders uitgebracht in het kader van het bijzondere curatorschap: een folder voor kinderen, een voor ouders en een voor verwijzers.

(Na)Scholing

Medling.nl verzorgt via de medling.academy een breed palet aan basis-, her- en nascholing. Een ieder die zich (verder) wil bekwamen in conflictoplossing, conflicthantering, leiderschap en mediation: klik op bovenstaande button cursussen.

 

Een investering in uw toekomst!Conflicten horen bij het leven, oplossingen ook! Deze uitspraak is echter niet zo vanzelfsprekend als deze op het eerste gezicht lijkt. In de dagelijkse praktijk blijkt het namelijk lang niet altijd mogelijk om samen met een conflictpartner tot oplossingen te komen. Steeds vaker wordt dan ook de weg naar de mediator gevonden om conflictsituaties op te lossen.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
<h2>En ze voeden nog lang en gelukkig samen op...</h2>Bij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.
<h2>Het ouderschap na een (vecht-)scheiding</h2>Waarom scheiden mensen? Meestal omdat een of beide partners van mening zijn dat beëindiging van het huwelijk een bevrijding zal betekenen, en dat zij en hun kinderen gelukkiger en in emotioneel opzicht gezonder zullen worden. Toch wordt het idee dat kinderen van gescheiden ouders net zo gelukkig opgroeien, zich evengoed aanpassen en met evenveel zelfvertrouwen en zelfontplooiing opgroeien als elk ander kind, tegenwoordig algemeen in twijfel getrokken. Het vertrouwen in jezelf en in je kind kan een knauw krijgen als je de vooroordelen, de beangstigende statistieken en de pessimistische voorspellingen van de onderzoeken naar echtscheiding leest.
De pijn van conflictenEen van de redenen waarom veel mensen een aversie hebben tegen conflicten, is omdat een conflict de potentie heeft om ons en anderen pijn te doen. Het lijkt zelfs onze eerste gedachte te zijn als we vermoeden dat er een conflict op de loer ligt. De mogelijkheid om gekwetst te worden, popt op in ons hoofd en daarbij het idee dat de relatie met de ander eronder kan lijden.
DEES Methodiek bij vechtscheidingDEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling. De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider.
Rechters en officieren van justitie hebben in 2017 in 2977 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen, om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1668) en in strafzaken (946). Opvallend is dat in strafzaken het vaakst overeenstemming werd bereikt: in 76 procent van de zaken eindigde de mediation succesvol. In totaal (in alle rechtsgebieden) komen de partijen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit.
<h2>Ierland heeft per 2018 een Mediationwet</h2>De Ierse Mediation Act 2017 is vastgesteld op 2 oktober 2017 en is op 1 januari 2018 van kracht geworden. De wet bevat bepalingen voor een uitgebreid wettelijk kader ter bevordering van de beslechting van geschillen via bemiddeling als een alternatief voor gerechtelijke procedures.
<h2>En de kinderen scheiden mee: het zandkastelenprogramma</h2>In 2003 werd de eerste vertaalde en bewerkte editie van dit boek uitgebracht. Om dat sinds die tijd het nodige is veranderd in terminologie en wet- en regelgeving is er in 2017 een geactualiseerde versie van de boek uitgegeven in een 6e druk.
<h2>De bijzondere curator: stem voor het kind in het recht</h2>Onder redactie van Veronica Smits met bijdragen van Liesbeth Groenhuijsen, Marjolein Rietbergen en Paul Vlaardingenbroek De bijzondere curator is ‘in’. Dat blijkt uit een toenemend aantal benoemingen tot bijzondere curator, maar ook uit de nodige publicaties over de bijzondere curator, waarin de diverse juridische en psychosociale aspecten van deze functie worden besproken.
Zoekmachines analyseren uiteraard ook het zoekgedrag op internet. En op de vraag waar in Nederland het vaakst gezocht wordt op de zoekterm 'mediator' is de top-3 gericht op provincies: Drenthe, Groningen en Utrecht. Op de voet gevolgd door Friesland. Kennelijk is het leven minder aantrekkelijk in de noordelijke provincies. De inwoners uit de provincie Utrecht scoren de eerste plek als gezocht wordt op de term 'echtscheiding'.
Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd.
Medling introduceert infosheets met tips in kort bestek, te gebruiken in de advies- of familiemediationpraktijk. Deze sheet gaat over de zorg- en contactregeling.
In het kader van professionalisering en zelfregulering wordt er door Medling en haar partners gewerkt aan de instelling van een beroepsregister van bijzondere curatoren. Toetreding tot het register is mogelijk voor degenen die een opleiding bijzondere curator hebben gevolgd. Om de kwaliteit verder te borgen wordt er gestreefd naar een beroepscode, waarin onder meer ethische uitgangspunten en randvoorwaarden worden geformuleerd.
Een mediation is elke gestructureerde procedure waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met hulp van een mediator hun geschil te schikken.
Medling heeft een case-video gemaakt van de 9 fasen van escalatie ( escalatieladder). Dit keer wordt het conflict van een moeder met de basisschool behandeld.

Aankomende cursussen

01 september 2020
Logavak - Amsterdam
Naar cursus »
10 november 2020
Logavak - Utrecht
Naar cursus »
04 december 2020
Logavak - Utrecht
Naar cursus »

Twitter