Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling

NIEUWSBRIEF

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Medling?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied:DEES Methodiek bij vechtscheiding

DEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling. De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider.
DEES Methodiek bij vechtscheiding

Kinderen volgen een eigen DEES-kindprogramma van drie bijeenkomsten en werken aan hun eigen DEES-werkbladen. Het sociale netwerk van zowel ouders als kinderen vervult binnen DEES een belangrijke rol. DEES wordt afgesloten met een verbindende bijeenkomst van ouders, kinderen, netwerkpartners en de DEES-ouder- en kindbegeleiders.

Bij vechtscheidende ouders voeren hun onderlinge conflicten de boventoon. Conflicten zijn in de regel slechte raadgevers, laat staan dat zij de regie over gezamenlijk ouderschap na scheiding goed kunnen voeren. Gaandeweg een conflictsituatie meer escaleert, verliezen ouders zowel het zicht op hun eigen aandeel als de belangen van hun kind uit het oog. Conflicten hebben als het ware de regie overgenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat de destructieve communicatie tussen ouders de grootste bron van zorg voor de betrokken kinderen vormt. Met een scheiding wordt het partnerschap verbroken, maar duurt het ouderschap voort. Kinderen scheiden gedwongen mee, maar scheiden niet van hun ouders.

Door voortdurende conflicten hebben vechtscheidende ouders hun ouderlijke posities verlaten waarmee hun opvoedingstaken in het gedrang komen. Bij de methodiek DEES hoeven vechtscheidende ouders periodiek geen regie te voeren, maar wordt dit voor hen gedaan. De regie wordt tijdelijk overgenomen door opgeleide DEES-begeleiders, in samenspraak met netwerkpartners van ouders en van de kinderen. Zodra de ouders door conflict de-escalatie zelf weer aan het roer staan en hun ouderrollen opnieuw bekleden, voeren zij samen opnieuw de regie over hun gezamenlijke ouderschap.

Meer informatie over de aanpak via de Dees-websiteNaar homepage