Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling

NIEUWSBRIEF

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Medling?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied:Het mag duidelijk zijn: Ook al bent u gecertificeerd Mediator, dan is het niet zo dat de door u gewenste klanten zich direct gaan melden. Mediation is net als alle andere bedrijfssectoren een competitieve markt, waar clientèle gevonden en geworven moet gaan worden.

EUROPESE GEDRAGSCODE VOOR BEMIDDELAARS/MEDIATORS

Deze gedragscode bevat een aantal beginselen die individuele bemiddelaars/mediators vrijwillig in acht kunnen nemen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Deze gedragscode kan worden toegepast bij allei soorten bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. 

Download de PDF

Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (2011).
(Implementatie EG Wetgeving in de Nederlandse wetten)

Download de PDF

Wetsvoorstel van der Steur | Wet Registermediator

Voorstel van wet toekomen houdende het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) (laatst gewijzigd 14 juli 2014)

Download de PDF

Ieder jaar maakt een behoorlijk percentage van alle basisschoolleerlingen een echtscheiding mee. Het aantal echtscheidingen per jaar groeit nog steeds. Dit betekent dat elke school en elke leerkracht dagelijks te maken heeft met kinderen van gescheiden ouders, met hun ouders en met de problemen die rond echtscheidingen spelen. Ondanks deze hoge percentages is er tot op heden niets verplicht en staat echtscheiding nog niet concreet op de agenda van scholen. In tegenstelling tot dit zijn er voor veel onderwerpen zoals dyslexie, rouw en pesten op school al jaren – terecht - verplichte protocollen. Hoe kan het dat er voor een groot onderwerp als echtscheiding nog weinig tot niets geregeld is?

BEROEPSPROFIEL MEDIATOR MfN

Download de PDF

RICHTLIJN 2008/52/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.(grensoverschrijdende conflicten)

Download de PDF

International Dispute Resolution Procedures 

(Including Mediation and Arbitration Rules):
Effective June 1, 2014 - English

Download de PDF

In 2012 werd in Ierland al wetgeving voorbereid om Mediation in een wetttelijk kader onder te brengen. Door allerlei omstandigheden is de invoering vertraagd naar het najaar van 2015.