Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling

NIEUWSBRIEF

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Medling?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied:<h2>De giraf en de jakhals in ons (13e druk)</h2>Marshall Rosenberg, de grondlegger van Nonviolent Communication ofwel Geweldloos Communiceren, koos twee dieren om zijn ideeën krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals en de giraf. Zij staan symbool voor twee kwaliteiten in ons. De jakhals is resultaatgericht, dwingend en autoritair. De giraf is zowel zachtaardig als sterk, kijkt met mildheid naar wat zich aandient, communiceert vanuit zijn hart en zoekt naar verbinding en helderheid.
<h3>Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator</h3>In 'Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator' beschrijft de auteur de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Hij besteedt hierbij aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist.
<h3>Handboek Mediation</h3>Als naslagwerk is dit een van de meest volledige Nederlandstalige publicaties, met alle relevante en actuele onderwerpen over mediation. Bovendien is het 'Handboek Mediation' verplichte literatuur voor de opleiding tot registermediator,en daarmee een must voor beginnende mediators.
<h3>Ebook Coachen en mediation</h3>Het personeelsmanagement van organisaties ontwikkelt zich steeds meer tot human resource management. Coaching en mediation worden gebruikt als bruikbare instrumenten om het menselijk kapitaal van een organisatie of onderneming zo goed mogelijk te kunnen inzetten. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer er met welk instrument het beste resultaat te behalen is.
<h2>Basisboek Mediation</h2>Waarom kiezen studenten en professionals voor dit basisboek?
<h2>Ruzie in de relatie</h2>Tegenwoordig vormt liefde meestal het fundament van een partnerrelatie. We hopen deze liefde voor altijd te koesteren. Toch worden jaarlijks veel liefdesrelaties verbroken: ruzies zorgen voor trouble in paradise. Dat is jammer, want juist door de wederzijdse verwijten wordt duidelijk wat om aandacht vraagt binnen de relatie. Immers, achter elk verwijt schuilt een wens.
<h2>Handboek Conflictmanagement - Friedrich Glasl</h2>Het beroemde standaardwerk van Friedrich Glas is in het Nederlands uitgebracht als 'Handboek Conflictmanagement'; onmisbaar als naslagwerk voor mediators, advocaten, notarissen, hrm'ers.

<h3>De scheidingsnavigator</h3>De ScheidingsNavigator is bedoeld om u handreikingen te geven om uw cliënten door het gehele scheidingsproces heen te navigeren. Deze handreikingen bestaan uit onder andere een uitgebreide proceskaart waar de processen en de fasen van een 'doorsnee' (echt-)scheiding in opgetekend staan, een uitgebreide uitleg over de fasen binnen de processen waar cliënten mogelijk doorheen gaan en verschillende praktische modellen die als tools ingezet kunnen worden.
<h3>Kinderen uit de Knel</h3>Het project Kinderen uit de Knel, een groepsaanpak voor strijdende gescheiden ouders en voor hun kinderen, is geboren uit noodzaak. Gebruikelijke hulpverlening voor deze families: relatietherapie, individuele therapie, therapie voor de kinderen, coachen, OTS en mediation, blijken bij een groep waarbij de scheiding ontaard is in een vechtscheiding, niet te werken. Het hele privé en hulpverleningsnetwerk lijkt na verloop van tijd verstrikt te raken in de gecompliceerde en ge-escaleerde strijd en de demoniseringsprocessen.
<h3>Einstein en de kunst van... Conflictmanagement</h3>Conflictmanagement, een zoektocht is voor iedereen die conflicten en de eigen rol daarin beter wil begrijpen. Het boek is ook bedoeld voor iedereen die conflicten niet wil laten escaleren maar juist op een kansrijke manier wil gebruiken. In het boek is in het bijzonder aandacht voor de rol die de leidinggevende heeft in effectief conflictmanagement.
<h3>Het constructieve gesprek</h3>Regelmatig komt het voor dat mensen een gesprek voeren waar zij achteraf een onbevredigd of vervelend gevoel over hebben. Vaak is het moeilijk te duiden waarom een gesprek niet goed verloopt.
<h3>De transactionele manager Afrekenen met de communicatiedrempels</h3>De echte problemen in organisaties zijn haast altijd ‘mensproblemen’. De verhoudingen in het team, de relatie met collega’s en de medewerkers, niet gehoord en gezien worden, dingen opgelegd krijgen, geen respect krijgen, steeds kritiek krijgen, afspraken die niet worden nagekomen, politieke spelletjes van de leiding, dat zijn de zaken die het plezier in het werk verpesten. Dat zijn de communicatiedrempels, de factoren die leiden tot een ‘zal mijn tijd wel duren’-mentaliteit, dodelijk voor de creativiteit en uiteindelijk slecht voor het bedrijf en het resultaat.