Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling

NIEUWSBRIEF

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Medling?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied:Mediation: de voordelen

Partijen dragen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid voor de afdoening van hun onderlinge geschillen, en zij houden het conflict in eigen hand in plaats van de oplossing uit handen te geven aan de rechter
  • Bij mediation is het mogelijk conflicten waarvoor verschillende gerechtelijke procedures lopen, in één keer in samenhang op te lossen.
  • Creatievere oplossingen mogelijk voor afdoening van geschillen, doordat ook afspraken kunnen worden gemaakt die door de rechter, die zich alleen binnen de kaders van de wettelijke mogelijkheden kan bewegen, niet kunnen worden gemaakt
  • Minder kans op beschadiging van relaties, omdat gestreefd wordt naar een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn.
  • Geen beschadiging imago bij breder publiek door ontbreken van publiciteit (er worden immers geen eisen gesteld aan openbaarheid zoals in de reguliere rechtsgang het geval is).
  • Meestal snellere procedure, waardoor soms tevens kan worden voorkomen dat een conflict escaleert.

(Bron: presentatie Prof. dr. Barbara Baarsma)Naar homepage