Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling

NIEUWSBRIEF

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Medling?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied:De naam Medling is ontleend aan het Zweeds, waarvan de vertaling bemiddeling, interventie, tussenkomst en mediaton behelst. Vanuit onze visie dat mediation als begrip te smal is, omdat dit deel uitmaakt van een groter kennisdomein rondom leiderschap en conflicttheorie, biedt deze Zweedse term precies dat waarvoor we staan.
<h2>Alles wat u altijd al wilde weten over scheidingen!</h2>Deze flyer geeft u een overzicht van alles wat u altijd al wilde weten over scheidingen en alle vragen die u nooit durfde te stellen.
<h2>Ik voel me thuis in twee huizen</h2>Ik voel me thuis in twee huizen is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar die afwisselend in twee verschillende huizen wonen en hun opvoeders. Het is een praktisch middel om het welzijn van het kind te bevorderen en zijn gevoel van veiligheid te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het meest geholpen zijn wanneer zij samen met de ouders of opvoeders aan de slag gaan.

In kort bestek een basisdocument over hoe ouders in het scheidingsproces rekening houden met hun kinderen.

De basisopleiding tot registermediator is inmiddels door MfN erkend en de eerste opleiding start op 28 september aanstaande. Het docententeam voor de basisopleiding bestaat uit Frans Baars, Lianne van Lith en Harriëtte van Luijken allemaal trainers en docenten die hun sporen hebben verdiend. Kijk voor informatie en aanmelding op Medling.academy
Partijen dragen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid voor de afdoening van hun onderlinge geschillen, en zij houden het conflict in eigen hand in plaats van de oplossing uit handen te geven aan de rechter

(Na)Scholing

Medling.nl verzorgt via de medling.academy een breed palet aan basis-, her- en nascholing. Een ieder die zich (verder) wil bekwamen in conflictoplossing, conflicthantering, leiderschap en mediation: klik op bovenstaande button cursussen.

 

<h2>Opnieuw afname scheidingsprocedures en gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiding</h2>De dalende trend in het aantal scheidingsprocedures zet door. In 2022 hebben rechters ongeveer 26.000 scheidingsprocedures afgehandeld; ruim 900 minder dan in 2021. Bij 14% gaat het om een eenzijdig verzoek met verweer van de andere partner. Bij circa 2.800 scheidingsverzoeken werden voorlopige beslissingen van de rechter aangevraagd (bijvoorbeeld over omgangsregeling met kinderen of alimentatie); dit is ongeveer evenveel als in 2021.
<h2>Rechtspraak - Kromspraak | Beslissen over kinderen na scheiding </h2>Veel kinderen maken de scheiding van hun ouders mee. Te veel scheidingen lopen uit langdurig conflict, met alle schade vandien. Dat zou beter moeten!
<h2>Basisboek Mediation</h2>Waarom kiezen studenten en professionals voor dit basisboek?
<h2>Ruzie in de relatie</h2>Tegenwoordig vormt liefde meestal het fundament van een partnerrelatie. We hopen deze liefde voor altijd te koesteren. Toch worden jaarlijks veel liefdesrelaties verbroken: ruzies zorgen voor trouble in paradise. Dat is jammer, want juist door de wederzijdse verwijten wordt duidelijk wat om aandacht vraagt binnen de relatie. Immers, achter elk verwijt schuilt een wens.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
<h2>En ze voeden nog lang en gelukkig samen op...</h2>Bij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.
<h2>Het ouderschap na een (vecht-)scheiding</h2>Waarom scheiden mensen? Meestal omdat een of beide partners van mening zijn dat beëindiging van het huwelijk een bevrijding zal betekenen, en dat zij en hun kinderen gelukkiger en in emotioneel opzicht gezonder zullen worden. Toch wordt het idee dat kinderen van gescheiden ouders net zo gelukkig opgroeien, zich evengoed aanpassen en met evenveel zelfvertrouwen en zelfontplooiing opgroeien als elk ander kind, tegenwoordig algemeen in twijfel getrokken. Het vertrouwen in jezelf en in je kind kan een knauw krijgen als je de vooroordelen, de beangstigende statistieken en de pessimistische voorspellingen van de onderzoeken naar echtscheiding leest.
De pijn van conflictenEen van de redenen waarom veel mensen een aversie hebben tegen conflicten, is omdat een conflict de potentie heeft om ons en anderen pijn te doen. Het lijkt zelfs onze eerste gedachte te zijn als we vermoeden dat er een conflict op de loer ligt. De mogelijkheid om gekwetst te worden, popt op in ons hoofd en daarbij het idee dat de relatie met de ander eronder kan lijden.
DEES Methodiek bij vechtscheidingDEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling. De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider.
<h2>En de kinderen scheiden mee: het zandkastelenprogramma</h2>In 2003 werd de eerste vertaalde en bewerkte editie van dit boek uitgebracht. Om dat sinds die tijd het nodige is veranderd in terminologie en wet- en regelgeving is er in 2017 een geactualiseerde versie van de boek uitgegeven in een 6e druk.
Medling introduceert infosheets met tips in kort bestek, te gebruiken in de advies- of familiemediationpraktijk. Deze sheet gaat over de zorg- en contactregeling.

Aankomende cursussen

Twitter